ประกาศรายชื่อบุคคลและผลงาน ฯของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1