ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒๕ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)