ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1