ผลงานวิชาการ ของนางบรรจง มะลิ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎณ์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 ของนางบรรจง มะลิ  บทคัดย่อ