ผลงานวิชาการ ของนายธนะ ชมภู รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้สิ่งชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้สิ่งชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) อ.สอง จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนายธนะ ชมภู บทคัดย่อ