(ประชาสัมพันธ์) แจ้งการแต่งการสำหรับค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดิน" วันที่ 19-20 ส.ค. 2559

นักเรียนที่จะทำการเข้าค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดิน" และการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแต ให้นักเรียนแต่งกายเสื้อยึดกางเกงวอร์ม