(ประชาสัมพันธ์) คปภ.จังหวัดแพร่ ขอเชิญโรงเรียนและนักเรียน ร่วมส่งผลงานประกวดโครงการยุวประกันภัย ประจำปี 2559 เงินรางวัล รวมกว่า 9 ล้านบาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครและส่งผลงานประกวดได้ที่ คปภ.จังหวัดแพร่ จนถึงเดือนมิถุนายน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดแพร่ (สำนักงาน คปภ.จังหวัดแพร่)

ขอเชิญชวนโรงเรียนและนักเรียน ร่วมส่งผลงานประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2559  เงินรางวัล รวมกว่า 9 ล้านบาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

รับสมัคร กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2559 สมัครได้ที่ สำนักงาน คปภ.จังหวัดแพร่

ดูรายละเอียด 

http://www.oic.or.th/

http://www.oic.or.th/th/yuwachon

หรือ สายด่วน 1186