ผลงานวิชาการ ของนางอินทิรา จองแค รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาระการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาระการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษร์วิทยา) อ.สอง จ.แพร่ ของนางอินทิรา จองแค  บทคัดย่อ