(ประกาศ) โรงเรียนอนุบาลเทพสุทรินท์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช2./28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง จำนวน 1 หลังโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทพสุทรินท์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช2./28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง จำนวน 1 หลังโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งที่แนบมาด้วย: