ลงานวิชาการ ของนางอารีรัตน์ ปะละใจ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชุด Thai Children Games

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชุด Thai Children Games ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางอารีรัตน์  ปะละใจ  บทคัดย่อ