(ประกาศ) โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) เรื่องประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น 2 ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) เรื่องประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น 2 ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)