รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. - 15.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก