ประกาศสพป.แพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทดแทนตำแหน่งว่าง สพป.แพร่ เขต 1

ประกาศสพป.แพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทดแทนตำแหน่งว่าง สพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: