ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาผ่านระบบทางไกล จากศูนย์ปฏิบัติการ (DOC) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.รับฟังและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านหน้าเว็บไซต์ ได้ที่ http://210.246.189.120

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาผ่านระบบทางไกล จากศูนย์ปฏิบัติการ (DOC) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.หรือรับฟังและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านหน้าเว็บไซต์ ได้ที่
http://210.246.189.120
http://210.246.188.59/live
http://obectv.tv