ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: