ผลงานวิชาการ ของนางสุภาลักษณ์ แสนใจยา การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกของสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9

ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกของสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 และการลบของสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ของนางสุภาลักษณ์ แสนใจยา สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ