ผลงานวิชาการ ของนางละเอียด อินโองการ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)ของนางละเอียด อินโองการ  สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ