ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

23 พฤศจิกายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ซึ่งเป็นรายการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี 2566 - 2570

23 พฤศจิกายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี 2566 - 2570 ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2565

23 พฤศจิกายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2565 ประจำวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และประเด็นสำคัญดังนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565

21 พฤศจิกายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1โดยมีนายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สพป.แพร่ เขต 1

18 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมคระกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

17 พ.ย. 65 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคระกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

ประชุมจัดทำร่างหลักสูตร "ตำนานพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่"

17 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำร่างหลักสูตร "ตำนานพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่" ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

17 พฤศจิกายน 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านต้นหนุน ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑาสีนักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่แรม ประจำปีการศึกษา 2565

17 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑาสีนักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่แรม ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสุข รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีและมีบุคลิกภาพที่ดี โดยมีผู้บริหารส

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน