ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมา

นที่ 29 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งได้ร่วมล

การคัดเลือกจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ของ สพ.แพร่ เขต 1 และของโรงเรียนในสังกัด

29 เมษายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ของ สพ.แพร่ เขต 1 และของโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการประกวด จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

การประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2565  โดยมี นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

การอบรมพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ผ่านระบบ ZOOM

28 เมษายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน มี นายกฤษกร กองคำ นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้ารับการ

การถ่ายทอดสดการแถลงสรุปผลงานสำคัญของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงสรุปผลงานสำคัญของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปี   EDUCATION WE CAN TRUST เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทางการรับชมแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

26 เมษายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ในคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กต.ปน.)

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กต.ปน.) และการประชุมข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการ กต.ปน. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพงศ์เดชน์  เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรจิตอาสา สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ได้แก่ รร.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)  รร.ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลำห้วยโป่ง หมู่ 6 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน