เปิดป้ายห้องสมุด ร.ร.บ้านศรีมูลเรือง

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานพิธีเปิดป้ายอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ ของโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง ณ ห้องสมุด ร.ร.บ้านศรีมูลเรือง อ.สอง  โดยมี นายสถิตย์    รัตนานันท์ ประธานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านศรีมูลเรือง กล่าวรายงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

รูปภาพ: