มอบรางวัลการแข่งขัน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบรางวัลการแข้งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและทักษะ ในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับภาคเหนือ ให้แก่ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โดยมี นายวิฑูรย์  สินธุวงค์ เป็น ผอ.ร.ร.

รูปภาพ: