ประชุมทีมบริหาร

4 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อมอบนโยบายและกำหนดบุคคลให้ปฏิบัติงานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. กำหนด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรในสังกัด สพฐ. ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: