การประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 2-3 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาน 2564 ผ่านระบบ VDO Conference โครงการโรงเรียนสุจริต สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: