ตรวจข้อสอบ NT

5 มีนาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: