พุธเช้า...ข่าว สพฐ.

นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์และรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

รูปภาพ: