คุณแน่ใจว่าต้องการลบ เกลี่ยอัตรากำลังครู?

แท็บหลัก

คำสั่งนี้เมื่อทำแล้วไม่สามารถย้อนได้