วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25/04/62 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานวันวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมตรีเทพ โรงเรียนการป่าไม้แพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รูปภาพ: