พี่เลี้ยงเด็กพิการ

25 เม.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมชี้แจงพร้อมทั้งมอบนโยบายแก่พี่เลี้ยงเด็กพิการที่ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทุกคน

รูปภาพ: