ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเสมอ วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาการจัดการศึกษาและคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ 

รูปภาพ: