น้ำโค้งเรียนรวม

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์ฯ ประชุมชี้แจง พบปะและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 กรณีนำนักเรียนไปเรียนรวมฯ

รูปภาพ: