ครูผู้ช่วยรายงานตัว

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ต้อนรับและให้โอวาทครูที่สอบแข่งขันได้และครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 21 คน ดังนี้ รร.บ้านห้วยฮ่อม/น.ส.ฉัตรชรินทร์ สว่างเมฆฤทธิ์ รร.ไทยรัฐวิทยา31/นายโสภณ แสงจันทร์ รร.บ้านร้องกวาง น.ส.พรทิพย์ นวลใจบุตร รร.บ้านห้วยม้า/น.ส.พัชราวดี กาวิชัย รร.บ้านป่าแดง/น.ส.ศรีสิริ วิชารักษ์ ครูคืนถิ่น รร.บ้านเตาปูน/น.ส.วริศรา แผ้วเกษม รร.ไทยรัฐวิทยา31/น.ส.ศิริพัฒน์ บุญยัง รร.วัดร่องเย็น/น.ส.ชลธิชา ถิ่นถา รร.บ้านทุ่งโฮ้ง/น.ส.ณิชนันท์ กาทองทุ่ง รร.บ้านร้องกวาง/น.ส.พัรกมล ม้าชัย รร.ชุมชนบ้านกลาง/น.ส.สุภารัตน์ กำยาน รร.วัดศรีภูมิ/น.ส.จรัสศรี ใจน้ำ รร.วัดต้นไคร้/น.ส.วิภาวี ทิพย์โพธิ์ รร.บ้านนันทาราม/น.ส.กนกวรรณ สิทธิศักดิ์ รร.บ้านแม่ยางร้อง/น.ส.วิภาวี วิลาวรรณ รร.บ้านป่าแดง/น.ส.ศรัณย์รัชต์ ใจวรรณ รร.บ้านนาจักร/นายทศพล เวียงคำ รร.บ้านหนองน้ำรัด/น.ส.กรรณิการ์ ธนูแก้ว รร.บ้านแม่คำมี/น.ส.สิริวิภา สุวรรณพงศ์ รร.บ้านสวนเขื่อน/น.ส.อทิตยา ตันมา และ รร.บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)/น.ส.สุธิดา ศรชัย

รูปภาพ: