Coaching การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแก่ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1,เขต 2 เขต 3 และเขต 4, ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และเขต2, ผอ.สพป.พะเยา เขต 2, และผอ.สพม.เขต 36 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สพฐ.กำหนด พร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษา ในวันที่ 23 กันยายน 2561 ณ สพป.เชียงราย เขต 1

รูปภาพ: