สัญจรยมเหนือ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ นิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านคุ้ม อ.สอง จ.แพร่

รูปภาพ: