ร่วมเป็นเจ้าภาพ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมวางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายอ่วน ม้ายอง ซึ่งเป็นคุณพ่อ  ของนางขวัญเรือน ยะกะจาย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านวังหงส์ และจะทำการฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ฌาปนสถานบ้านวังหงส์ 

รูปภาพ: