รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. และการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 14 เพื่อรับทราบข่าวสาร และนโยบายของสพฐ. สู่การปฏิบัติ ต่อด้วยการประชุมประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบฯ 2561 เพื่อให้การดำเนินงานของ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในวันที่ 11 เม.ย.2561 ณ ห้องVideo Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: