จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรพร้อมใช้งานและหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรบุคลากรพร้อมใช้งาน และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ศึกษานิเทศก์ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสพป.แพร่ เขต 1 เพื่อให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าว มีสมรรถนะ ทักษะ และศักยภาพพร้อมใช้งาน และร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่เป้าหมายที่กำหนด ในวันที่ 10 เม.ย.2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: