ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัยของโรงเรียนบ้านแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกตรวจสอบติดตามความความเสียหายของโรงเรียนบ้านแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งประสบวาตภัยทำให้อาคารเรียนจำนวน 1 หลังได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 โดยจะเร่งดำเนินการของบประมาณจาก สพฐ. เพื่อซ่อมแซมอาคาร ต่อไป

รูปภาพ: