การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯ วิทย์ฯ และสังคมศึกษา

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยนำหลักการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศ สพฐ.เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็นกรอบ เมื่อ​วันที่ 8 – 9 เมษายน 2561 ณ ห้องสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: