ตรวจโรงเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการสนับสนุนเนื่องจากโรงเรียนประสบอุบัติภัยฯ ของโรงเรียนบ้านห้วยขอน อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ทำให้ทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหาย โดยทางสพป.แพร่ เขต 1 ได้เร่งตรวจสอบและรายงานเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. ต่อไป

รูปภาพ: