รายงานผลการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ปี กศ.2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนารายงานผลการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมนครา อ.เมือง จ.แพร่ ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานเครือข่ายการศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มใน สพป.แพร่ เขต 1 นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อีกด้วย

รูปภาพ: