ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาฯผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ Thailand 4.0

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ Thailand 4.0 โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และได้แบ่งกลุ่มสรุปผลเพื่อถอดประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนปิยะพร พาวิลเลี่ยน จ.เชียงรายณ โรงเรียนปิยะพร พาวิลเลี่ยน จ.เชียงราย

รูปภาพ: