ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ซึ่งดำเนินการประชุมคณะกรรมการร่วมกับ ผอ.สพท.ในเขตตรวจราชการที่ 16 ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย จำนวน 9 เขตพื้นที่การศึกษา ในการให้คำแนะนำและวางแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท. จำรวน 9 ราย ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: