สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.จันทบุรี เขต 1 นำโดยนายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป. พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาดูงานของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่ทั้งสองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา โดยมีนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ    และนายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1        

รูปภาพ: