พิจารณาคุณสมบัติ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) ประเภทวิชาการ ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

รูปภาพ: