รับการประเมิน ITA

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นางไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ข้าราชการบำนาญ สพฐ.เป็นประธานกรรมการ นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.เขต 42 ช่วยราชการสำนักพัฒษนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ น.ส.รัตน์สุดา โอดเทิง จพง.ป้องกันการทุจริต จากสำนักงาน ปปช.แพร่ เป็นกรรมการประเมิน

รูปภาพ: