พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย รวมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1 โดยถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ทุกวันพุธเวลา 08.00-09.00 น.

รูปภาพ: