พิจารณางบฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับประธานเครือข่ายการศึกษา 8 เครือข่าย ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: