บรรจุครูคืนถิ่น

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 12 ราย ประกอบด้วย น.ส.กรองกาญจน์ บรรเลง - โรงเรียนวัดต้นไคร้, นายเกียรติภูมิ ประสุทธิ์ - โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ, น.ส.อาภัสรา เสนาธรรม - โรงเรียนบ้านกาซ้อง, น.ส.ปรารถนา แขนอก - โรงเรียนบ้านดอนชัย, น.ส.ฉัตรมณี บุตรกระจ่าง - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31, น.ส.กษมาภรณ์ ใจว่อง - โรงเรียนอนุบาลแพร่, น.ส.กชกร ชมภู - โรงเรียนอนุบาลแพร่, น.ส.ธนภรณ์ สุขคำ - โรงเรียนบ้านสุพรรณ, นายอัจฉริยะ วงศ์ศิริ - โรงเรียนวัดกาญจนาราม, น.ส.นันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย - โรงเรียนวัดร่องเย็น, น.ส.พัชราภรณ์ นะภิใจ - โรงเรียนบ้านห้วยขอน และ น.ส.ณัฐสุดา ฟุ่นเต่ย - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

 

รูปภาพ: