ฉะเชิงเทราเขต2ดูงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ สพป.แพร่ เขต 1 นำโดย ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และภูมิทัศน์ทั้วไปของ สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: