แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผอ.รร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะครูและนักเรียนนำผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเพชรเทพและน้ำสมุนไพรอัญชันมะนาวของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัท สร้างการดี ระดับภูมิภาค (โครงการโรงเรียนสุจริต) ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ และได้เป็นตัวแทนโรงเรียนในเขตภาคเหนือ ถ่ายทำ VTR ของโครงการ บริษัทสร้างการดี

รูปภาพ: