อ่านออกเขียนได้

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และสร้างนิสัยรักการอ่าน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

รูปภาพ: